Szolgáltatásaink

Szolgáltatások


 • Szennyvízszippantás
 • Szennyvíziszap szállítás
 • Csatornatisztítás
 • Duguláselhárítás
 • Zsírfogó tisztítás
 • Szennyvízátemelő tisztítás
Szennyvízszippantás

Közületi ügyfelek részére

Céges ügyfeleink részére vállaljuk zárt műtárgyakban összegyűjtött települési folyékony hulladék szippantását, elszállítását és a befogadó helyekre történő elhelyezését. Szennyvízszállítási szolgáltatásunkat elsősorban Szegeden és 50 km-es vonzáskörzetében működő közületi partnereinknek ajánljuk, de egyedi ajánlatkérés esetén Csongrád megye teljes területén, és a környező megyékben is biztosítani tudjuk a munkavégzést.

Korszerű szennyvízszippantó gépjárműveinkkel a környezetvédelmi előírások betartása mellett állunk ügyfeleink rendelkezésére. Vállalkozásunk rendelkezik a munkavégzéshez szükséges összes hatósági engedéllyel és befogadói nyilatkozatokkal. Gépeink felszereltsége lehetővé teszi, hogy a nehezen megközelíthető gyűjtőaknákból is el tudjuk szállítani a szennyvizet. A megrendelő igénye esetén több gépjármű egyidejű munkavégzését, valamint az akna mosatását is biztosítjuk.

Cégünk igyekszik eleget tenni vállalatok, önkormányzatok részére havaria esetén is, pl. árvíz, belvíz és egyéb környezeti katasztrófák okozta károknál. Szennyvízszippantási szolgáltatással kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal és kérje egyedi árajánlatunkat!

Lakosság részére

Tájékoztatjuk a Tisztelt Látogatót, hogy törvényi szabályozás alapján lakossági ügyfelek részére kizárólag az önkormányzat által kijelölt közszolgáltató végezhet szennyvíz elszállítási tevékenységet. Szegeden és a környező településeken jelenleg nem társaságunk az erre a feladatra kijelölt vállalkozás.

Javasoljuk, hogy amennyiben magánszemélyként kíván szippantást rendelni, érdeklődjön településének önkormányzatánál arról, hogy lakóhelyének körzetében ki végzi a közszolgáltatást.

Hasznos tudnivalók

Vállalkozói díj részei:

Szennyvízszállítás költsége + elhelyezési díj

Áraink ezen tételek díját együttesen tartalmazzák.

Szippantási adatok:

Szippantási távolság: max. 40 méter

Szippantási mélység: max. 6 méter

Szállítási kapacitás:

Legkisebb szállítható mennyiség: 5 m3

Legnagyobb szállítható mennyiség: 14 m3

Szerződött befogadó partnereink:

Alföldvíz Zrt.

Szegedi Vízmű Zrt.

Szennyvíziszap szállítás

Társaságunk nem csupán települési folyékony hulladék (20 03 04), hanem szennyvíziszap szállításával is foglalkozik. Így például tejipari- (02 05 02), és élelmiszeripari hulladék kezeléséből származó iszap (02 03 05) szállításában is több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkezünk.

Amennyiben vállalkozásának tevékenységi körébe tartozik a tejipari termékek, zöldség, gyümölcs, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea vagy dohány előkészítése és feldolgozása; konzervgyártás; élesztő vagy élesztő kivonat készítése, melasz feldolgozása, és az előállítási folyamatok során keletkező folyékony hulladék elszállítására keres megoldást, forduljon hozzánk bizalommal és kérje egyedi árajánlatunkat.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Látogatót, hogy veszélyes hulladék, így például olajos iszap szállításával cégünk jelenleg nem foglalkozik, hatósági engedélyeink kizárólag a nem veszélyes kategóriába tartozó hulladékok fuvarozására terjednek ki.

Szennyvíziszap szállítási szolgáltatással kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal és kérje egyedi árajánlatunkat!

Hasznos tudnivalók

Vállalkozói díj részei:

Szennyvíziszap szállítás költsége + elhelyezési díj

Áraink ezen tételek díját együttesen tartalmazzák.

Szippantási adatok:

Szippantási távolság: max. 40 méter

Szippantási mélység: max. 6 méter

Szállítási kapacitás:

Legkisebb szállítható mennyiség: 5 m3

Legnagyobb szállítható mennyiség: 14 m3

Szerződött befogadó partnereink:

Alföldvíz Zrt.

Szegedi Vízmű Zrt.

Csatornatisztítás

Társaságunk Csongrád megye területén vállalja közületek, illetve önkormányzatok szennyvíz-, és csapadékvíz elvezető csatornahálózatainak tisztítását professzionális csatornamosó berendezésekkel. Amennyiben a Megrendelő igényli, előzetes helyszíni felmérést biztosítunk. A körzetbejárás során felmérhető a csővezetékek átmérője, állapota és a szennyezettség foka. Ennek ismeretében és a költséghatékonyság figyelembevételével ajánljuk a megfelelő tisztító berendezést.

 • A csatornatisztítást 100-500 mm-es átmérőig MAN Woma, illetve IFA Woma csatornatisztító gépjárművekkel végezzük, 130 bar nyomással.
 • Igény esetén – a szennyezettség mértékének ismeretében – a csatornatisztításhoz szippantó gépjárművet is biztosítunk.

Mikor válik szükségessé a csatornatisztítás?

A szennyvíz-, és csapadékvíz elvezető csatornahálózatok karbantartásáról érdemes gondoskodni, hiszen ezek a rendszerek különösen nagy megterhelésnek vannak kitéve. Csatornatisztítás végzése a következő esetekben válhat szükségessé:

 • A csapadékvíz elvezető rendszer, lefolyó, vagy akna eltömődik a bemosódó sár, törmelék, iszap, vagy falevelek és gyökerek miatt
 • Amennyiben a közmű csatorna még nincs bekötve és a szennyvíztartály szintje túllépi a maximumot, ami miatt dugulás alakul ki.

Hasznos tudnivalók

Vállalkozói díj:

Gépórás elszámolás attól függően, hogy a munkavégzéshez 1 vagy 2 gép szükséges

Womázási kapacitás:

Munkagépeink 100-500 mm-es átmérőig, 130 bar nyomással dolgoznak

Befogadó kapacitás:

Legnagyobb szállítható vízmennyiség: 4 m3

Csatornatisztító gépeink:

MAN WOMA

IFA WOMA

Duguláselhárítás során nem az egész csatornarendszert mosatjuk át magasnyomású vízsugárral, hanem a csővezeték egy adott szakaszán feltorlódott törmeléket vagy egyéb szennyeződést bontjuk meg a womázással. Az így fellazult lerakódást kiürítjük a rendszerből, szabaddá téve ezáltal a víz áramlását.

Mi a womázás?

A womázás nem más, mint a duguláselhárítás területén alkalmazott speciális csatornatisztítási módszer. Az eljárás lényege, hogy egy magasnyomású tömlő segítségével 100 bar feletti üzemi nyomással rendelkező vízsugár jut az eldugult csatornába és ott megszünteti a dugulást. A tisztításkor használt tömlőre különböző fejegységek szerelhetők, melyek a csővezeték átmérőjének és szennyezettségének megfelelően váltogathatók. A womázás során nem alkalmazunk környezetre káros vegyszereket, az eljárás az elöregedett csövekben nem okoz maradandó károkat.

Duguláselhárítás

Ez az eljárás nem ajánlott beltéri használatra (pl. mosogató, fürdőszobai összefolyó dugulásának esetén), mivel a magasnyomású tömlőt nagy helyigénnyel rendelkező benzin vagy diesel meghajtású berendezések működtetik. Minden más esetben viszont ezt a megoldást ajánljuk azok számára, akik rendszeresen visszatérő, makacs dugulással küzdenek, és a beltéri csőtisztítás nem szünteti meg problémájukat.

Hasznos tudnivalók

Vállalkozói díj:

Gépórás elszámolás attól függően, hogy a munkavégzéshez 1 vagy 2 gép szükséges

Womázási kapacitás:

Munkagépeink 100-500 mm-es átmérőig, 130 bar nyomással dolgoznak

Befogadó kapacitás:

Legnagyobb szállítható vízmennyiség: 4 m3

Csatornatisztító gépeink:

MAN WOMA

IFA WOMA

Megrendelőink részére zsírfogó aknával kapcsolatosan az alábbi tevékenységeket végezzük:

Zsírfogó akna tisztítása: Eseti megrendelés vagy karbantartási szerződés alapján, meghatározott gyakorisággal vállaljuk az akna magasnyomású átmosását, zsírtalanítását, valamint a befolyó-, és elfolyó vezetékek tisztítását.

A zsírfogó aknák származékának elszállítása: a mosatással szippantható állagúvá tett zsíriszapot speciális munkagépünkkel a kijelölt fogadóhelyre (ATEVSZOLG Zrt.) szállítjuk, ahol EU-szabvány szerinti mérlegjegyet kapunk, így a számlázás az ártalmatlanításra átadott, lemért mennyiség alapján történik.

Zsírleválasztó

A zsírleválasztó, más néven zsírfogó egy olyan tartály, ahol a bevezetett szennyvízből az áramlás lassulása miatt kiválik a zsír és az iszap. A könnyebb súlyú zsíros szennyeződések felúsznak a víz felszínére, a szilárd iszap pedig leülepszik a szerkezet aljára. A két réteg közötti víz az elfolyó vezetéken keresztül a gravitációs közcsatorna-hálózatba távozik.

Zsírfogó tisztítás

Az érvényben lévő jogszabályok zsírfogó akna beépítését és kötelező használatát írják elő az éttermek, illetve melegkonyhás vendéglátóhelységek, valamint minden olyan hely számára, ahol az élelmiszergyártásból származó technológiai szennyvíz keletkezik.

A zsírfogók tisztítása

A zsírfogók tisztítása szigorú előírások betartásával végezhető, melyek munkavédelmi- és környezetvédelmi szempontból is kiemelten fontosak. A szakszerű munkavégzés a zsírfogó aknák mosatása, illetve a kitermelt hulladék kezelése és megsemmisítése során is nélkülözhetetlen. A rendszer megbízható és zavartalan működésének fenntartása érdekében javasoljuk a rendszeres időközönként történő tisztíttatást.

Hasznos tudnivalók

Vállalkozói díj:

Gépórás elszámolás 2 gépes munkavégzésre

Zsíriszap elhelyezésének díja

Szállítási kapacitás:

Legkisebb szállítható mennyiség: 5 m3

Legnagyobb szállítható mennyiség: 14 m3

Szerződött befogadó partnerünk:

ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. (Hódmezővásárhely)

Zsíriszap mennyisége:

A zsír úgy lesz szippantható, ha konzisztenciáját mosatással hígítjuk. A sűrűség lazításával az elszállított mennyiség növekszik.

Szennyvízátemelő tisztítás

Társaságunk vállalja lakossági és céges Megrendelők részére szennyvízátemelő aknák Woma és szennyvízszippantó gépjárművek együttes használatával történő tisztítását.

A szennyvízátemelő aknák szerepe

Ha egy épület olyan helyiségét szeretnénk szennyvízhálózatra kötni, amely a földszint vagy a szennyvíz szolgáltatási gravitációs szint alatt helyezkedik el, mint például egy pincehelyiség, minden esetben szükséges szennyvízátemelőt építeni a rendszerbe, ugyanis ha nem tesszük meg, az több kellemetlen következménnyel is járhat:

 • Egy nagyobb esőzéskor a keletkezett víztöbblet a csatornafedeleken próbál szabad utat nyerni, vagy egyes esetekben az utcaszint alatti ingatlanokat árasztja el, amely igen komoly anyagi károkkal jár.
 • Duguláskor kellemetlen szag lengi be a környéket, ezért fontos, hogy a használati célnak megfelelő szennyvízátemelő legyen ráépítve a hálózatra.

A szennyvízátemelő kiválasztásánál figyelembe kell venni a szennyvíz típusát aszerint, hogy kommunális vagy háztartási-e, tartalmaz-e koncentrált, vagy hígított vegyi anyagokat, és találhatóak-e benne lebomló, nem lebomló, ülepedő, vagy lebegő elemek.

Hasznos tudnivalók

Vállalkozói díj:

Gépórás elszámolás 2 gépes munkavégzésre

Szippantási adatok:

Szippantási távolság: max. 40 méter

Szippantási mélység: max. 6 méter

Szállítási kapacitás:

Legkisebb szállítható mennyiség: 5 m3

Legnagyobb szállítható mennyiség: 14 m3

Tisztítás szerepe:

A szennyvízátemelő akna tisztítása az átemelő szivattyú karbantartási munkálatainak elvégzéséhez szükséges.